Terénní zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně-právní ochrany dětí (Chomutov)

Statutární město Chomutov nabízí v Chomutově volnou pracovní pozici "Terénní zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně-právní ochrany dětí". Nástupní mzda je 25 280 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Terénní zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně-právní ochrany dětí
Obor(y):
Služby, Zdravotnictví
Obec:
Chomutov
Mzda:
25 280 – 37 170 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43001

Další informace o volném místu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Terénní zaměstnanec/zaměstnankyně sociálně-právní ochrany dětí" na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Platové zařazení:
- platové ohodnocení v 11. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 25.280 Kč - 37.170 Kč dle započitatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
- dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
- ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Další požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:
- vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo, speciální pedagogiku nebo
- státní závěrečná zkouška z předmětu sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, právo, speciální pedagogika nebo
- vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

Co od Vás očekáváme:
- dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
- schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
- flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
- aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
- řidičský průkaz skupiny B.

Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:
Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození, státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- telefonní a e-mailový kontakt,
- datum a podpis uchazeče.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
- ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- kopie dodatku k diplomu,
- případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Předpokládaný nástup: dle dohody.

K pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Kam pak s přihláškou?
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - SPOD TZ" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17.7.2024 do 16.hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Navštivte naše internetové stránky kariera.chomutov.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Petra Raszyk
email: p.raszyk@chomutov.cz

Statutární město Chomutov
Chomutov
43001


Poslední změna: před 1 týdnem