Vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí (Klášterec nad Ohří)

Město Klášterec nad Ohří nabízí v obci Klášterec nad Ohří volnou pracovní pozici "Vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí". Nástupní mzda je 35 000 – 38 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí
Obor(y):
Administrativa, Management
Obec:
Klášterec nad Ohří
Mzda:
35 000 – 38 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. Eduarda Beneše 85
43151

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu v Klášterci nad Ohří v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

Vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí

Místo výkonu práce: Městský úřad Klášterec nad Ohří,
nám. Dr. Eduarda Beneše 85, Klášterec nad Ohří

Platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě: 11

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: 05/2024

Náplň práce:
- správa a údržba města (např. odpadové hospodářství, úklid a opravy komunikací, péče o městský mobiliář, zajištění městské hromadné dopravy, lesní hospodářství, kácení a výsadba dřevin, údržba veřejné zeleně, správa a údržba veřejného osvětlení apod.),
- odpovědnost za výkon státní správy ve svěřené oblasti (např. ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství nebo doprava a silniční hospodářství),
- příprava podkladů a návrhů pro rozhodování orgánů samosprávy (rada a zastupitelstvo města),
- plánování a realizace nových projektů, spolupráce s ostatními odbory,
- vedení menšího týmu,
- odpovědnost za přípravu a čerpání rozpočtu odboru.

Základní předpoklady pro výkon funkce:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
- splnění předpokladů podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky; bude požadováno doložit až v případě výběru pro jmenování do funkce; narození po 1. prosinci 1971 dokládat nemusí.
Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání,
- zkušenosti s vedením týmu,
- velmi dobré organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti,
- proaktivní přístup,
- povědomí o principech fungování samosprávy (znalost zákona o obcích),
- zkušenosti v relevantní oblasti (doprava, životní prostředí, odpadové hospodářství apod.) a orientace v příslušné legislativě velkou výhodou,
- řidičské oprávnění skupiny B výhodou.

Podání přihlášky:
Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem "VŘ Vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí - neotvírat" nejpozději do 05. 04. 2024 (včetně) do 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Klášterce nad Ohří na adrese: Městský úřad Klášterec nad Ohří, nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- kontaktní spojení,
- datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:
- průvodní motivační dopis s uvedením stručné představy o vedení odboru (max. 2 strany A4),
- životopis,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- kopie dokladů, které osvědčují další znalosti.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a stejně tak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Zaměstnanecké výhody: osobní příplatek, příjemné pracovní prostředí, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenkový paušál, příspěvky na volnočasové aktivity.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Libor Kocáb
tajemník
telefon: 474 359 645
email: kocab@muklasterec.cz

Město Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří
43151

telefon: 474 376 001 - 3
email: e-podatelna@muklasterec.cz


Poslední změna: před 1 měsícem