Zaměstnanec/zaměstnankyně stavebního úřadu (Chomutov)

Statutární město Chomutov nabízí v Chomutově volnou pracovní pozici "Zaměstnanec/zaměstnankyně stavebního úřadu". Nástupní mzda je 24 100 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Zaměstnanec/zaměstnankyně stavebního úřadu
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Chomutov
Mzda:
24 100 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ Bakalářské
Adresa pracoviště:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43001

Další informace o volném místu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov, tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na dobu neurčitou Zaměstnanec/
zaměstnankyně stavebního úřadu" na odbor stavební úřad s místem výkonu práce statutární město Chomutov.
Pro úplné znění OZNÁMENÍ navštivte naše internetové stránky kariera.chomutov.cz.

Platové zařazení:
- platové ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 24.100 Kč - 34.370 Kč dle započitatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
- úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
- dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
- ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
Další požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo,
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
- kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
Pozn.: Od 1.7.2024 je dle nové právní úpravy možné praxi v oboru stavebnictví nahradit praxí při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě po nástupu do zaměstnání pod odborným dohledem
Co od Vás očekáváme:
- rozšířit si vzdělání o zvláštní odbornou způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC je nutnost složit zkoušku do 18 měsíců od nástupu),
- výborný písemný a ústní projev, dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
- flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
- aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet), řidičský průkaz skupiny B.
Písemná přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailový kontakt,
- datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
- ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
- ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění (v případě, že tuto zkoušku máte absolvovanou).

Předpokládaný nástup: dle dohody, popřípadě od 1.9.2024.
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OSÚ stavební úřad" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. června 2024 do 14,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Kontakt na zaměstnavatele

Ivana Podlahová
úsek personální a mzdový

Statutární město Chomutov
Chomutov
43001


Poslední změna: před 2 týdny